Het coachtraject start met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek waarin wij samen kijken of wandelcoaching voor jou geschikt is. Wanneer de stap naar de natuur te groot is, kunnen wij in overleg bepalen dit op een andere locatie te doen. Als je besluit samen verder te willen wandelen dan zal Ik een coachovereenkomt opstellen met daarin onder andere de coachvraag en het coachdoel, de kosten per wandeling en praktische afspraken.

 

Elke wandeling duurt ongeveer een uur. Ik loop doorgaans door nationaal park Zuid-Kennemerland en recreatieschap Spaarnwoude. In overleg kan voor een andere locatie gekozen worden. Ik evalueer de voortgang van het coachingstraject door regelmatige bevraging en bespreking. 

Het aantal sessies zal afhankelijk zijn van de hulpvraag, Dit kan na één wandeling al voldoende zijn, het kan ook zijn dat je na meerdere wandelingen genoeg hebt. Uiteindelijk blijf je zelf in regie hoelang je mee blijft wandelen en wanneer je (weer) zelfstandig verder wilt. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak het meeste baat heeft voor jou. Ik werk niet met coachpakketten, deze spekken meestal de bankrekening van de coach zonder dat het enige andere winst oplevert. Tijdens de coachsessies staan we eerst stil bij jouw levenspad. Waar kom je vandaan en hoe komt het dat je hier staat? Ik zal bevragen en verhelderen zodat steeds duidelijk wordt wat je hier heeft gebracht. Stap voor stap werken we toe naar je coachdoel, meestal is dit vallen en opstaan. Ik zal je hierbij steunen en nieuw gedrag bekrachtigen. Tegen het eind van het coachtraject heb je meer zicht op waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Na het coachtraject vindt de eindevaluatie plaats en gaan we na of jouw coachdoel is behaald. Na beëindiging van het coachtraject vind na ongeveer twee maanden een follow up plaats, een kort gesprek via de mail of telefoon waar wordt besproken hoe het nu met je gaat. Uiteindelijk bewandel je moedig je eigen pad.

Van tijd tot tijd heb ik intervisie met de volgende (wandel) coaches: Diana Bakboord , Anne-Marij van Leengoed Carine Neefjes en Karen Stuit